Kontakt

Waše ideje su mi wažne

Bliskosć k wobydlerjam je moje dźěło přeco charakterizowało. Tak njech tež wostanje. Z mnohich rozmołwow, kotrež sym wjedł, móžach ideje a móžnosće wuwića za naš wokrjes zrodźić. Wjeselu so tuž na mnohe dalše rozmołwy. Sće wšitcy přeprošeni, ze mnu do rozmołwy přińć.

*Winowatostne polo

 

CDU Kreisverband Bautzen
Hohengasse 16
02625 Bautzen
Telefon: +49 (0) 35 91 – 410-95
Telefax: +49 (0) 35 91 – 410-98
E-Mail: kontakt@cdu-bautzen.de

 

 

JELI CHCEĆE UDA WIĆAZA PŘI WÓLBNYM BOJU PODPĚRAĆ, POMHAJĆE ZE SWOJIM DAROM.

Konto za dary:
Wokrjesny zwjazk CDU Budyšin
IBAN: DE35 8555 0000 1000 0024 69
BIC: SOLADES1BAT
Wokrjesna nalutowarnja Budyšin

Zaměr wužiwanja: dar LR-Wahl 2022 + WAŠE MJENO + ADRESA
Samozrozumliwje dóstanjeće wotpowědne darjenske wopismo.